3 – Tävlingsprogram

Tävlingsprogram 2018
Stycke 1


Stycke 2


Stycke 3


Stycke 4


Stycke 5


Stycke 6Tävlingsprogram måste skickas in senast 30 september 2018.

*) OBS! Definitivt tävlingsprogram skall vara oss tillhanda senast 15 oktober annars kommer det preliminära programmet att tryckas i programboken.

Omärkta partitur (utan stämplar, anteckningar och namn) skall inlämnas senast 15 oktober. Elitdivision tre ex, Division 1 och 2 två ex (ej minibrass och festivalklass).