6 – Nominering till årets eldsjäl

Nominering av kandidat till ”Årets Eldsjäl” 2017

Nu tar vi emot nominering av kandidater för stipendiet Årets Eldsjäl som delas ut för nionde gången i samband med Brassbandfestivalen 2017.

Stipendiet, som inrättats på initiativ av Ulf Andersén, Uffe Blås, vill uppmärksamma dem som lägger ner stort engagemang i verksamheten för lokala brassband, kanske utan att vara den som syns och hörs mest.

Årets Eldsjäl kan vara en ordförande, notansvarig, dirigent, elevgruppsinstruktör, musikant… kort sagt den som brinner för bandet och vars engagemang utgör en väsentlig drivkraft för orkesterns verksamhet.

Nominering med motivering skall vara insänd senast 30 september 2017.

Stipendiejury utgörs av SBBF:s styrelse tillsammans med Ulf Andersén från Uffes Blås.

Stipendiet (prissumma 7000 kr) utdelas i samband med prisutdelningen på lördag kväll.


Till Årets Eldsjäl 2017 vill jag nomineraNomineringen skall skickas in senast 30 september 2017.