Styrelsen

Styrelsen för Svenska Brassbandförbundet

Svanska BrassbandförbundetBerit Palmquist, ordförande
Sören Jilderbo, v ordförande
Martin Lindor, ledamot
Olof Forsberg, kassör
Bo Winborg, sekreterare
Mikael Claesson, suppleant
Ellen Gottfridsson, suppleant

SBBF-Styrelsen-2018-530

Övre raden: Mikael Claesson, Bo Winborg, Martin Lindor, Olof Forsberg.
Nedre raden: Ellen Gottfridsson, Berit Palmquist, Sören Jilderbo.